Cine nu recunoaşte următoarea situaţie?
O dispută pentru nimic
Trec ore şi ore până să ia sfârşit.
Medierea poate aduce schimbarea!
Fără procese interminabile
Fără costuri ridicate.


header_53.jpg

Accesul la profesie

Poate fi mediator persoana care îndeplineşte condiţiile art. 7 din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare:

a. are capacitate deplină de exerciţiu;
b. are studii superioare;
c. are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani;
d. este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi;
e. se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;
f.  a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, sau un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii şi avizat de Consiliul de mediere;
g. a fost autorizată ca mediator, în condiţiile prezentei legi.