Cine nu recunoaşte următoarea situaţie?
O dispută pentru nimic
Trec ore şi ore până să ia sfârşit.
Medierea poate aduce schimbarea!
Fără procese interminabile
Fără costuri ridicate.


header_57.jpg

Basic Mediation Course

Curs de formare a mediatorilor acreditat de Consiliul de mediere
Hotărârea CdM nr. 1004/06.06.2008


Prezentare
Cursul se adresează persoanelor care doresc să îşi însuşească competenţele şi abilităţile de mediator. Cursul asigură dobândirea competenţelor profesionale prevăzute de Standardul ocupaţional al mediatorului şi a abilităţilor necesare în exercitarea profesiei de mediator. Cursul contribuie la dezvoltarea personală a participanţilor, cunoştinţele dobândite fiind utile în cariera profesională curentă.
Basic Mediation Course furnizează o bază solidă pentru studiile de specializare viitoare şi acoperă următoarele teme de studiu principale:

 • Modul de desfăşurare a procesului de mediere
 • Poziţia şi rolul mediatorului
 • Dimensiunile medierii
 • Identificarea tehnicii de mediere aplicabile
 • Utilizarea efectivă a principiilor negocierii în procesul de mediere
 • Aspectele formale ale procesului de mediere
 • Modalităţi de gestionare şi intervenţie în escaladarea conflictului
 • Modalităţi de identificare şi control a stărilor emoţionale
 • Modalităţi de motivare a părţilor indecise
Basic Mediation Course este predat în limba engleză şi în limba română.Tehnicile de predare folosite sunt metoda interactivă, jocuri de rol, studii de caz. Suportul de curs este disponibil bilingv, engleză – română. DVD-urile  vizionate la curs prezintă cazuri particulare de mediere, subtitrate în limba română. Durata efectivă a cursului este de minim 80 ore de formare teoretică şi practică. Cursul se  finalizează prin examen de absolvire (proba teoretică şi proba practică), organizat conform Regulamentului cadru adoptat de Consiliul de Mediere. Certificatul de absolvire atestă îndeplinirea condiţiei art. 7 lit. f din Legea nr. 192/2006 pentru dobândirea calităţii de mediator autorizat.
Înscrierea
Parcurgerea etapelor de înscriere asigură un loc în grupa de formare, în limita locurilor disponibile. Admiterea la curs se face în ordinea primirii solicitărilor şi pe măsura finalizării etapelor de înscriere:
a. completarea şi transmiterea Formularului de înscriere, însoţit de Curriculum Vitae şi de o copie CI
b. încheierea contractului de formare profesională cu furnizorul de formare
c. achitarea tranşei I sau plata anticipată integrală şi transmiterea confirmării de plată
Taxa de participare
Taxa de participare include taxele de înscriere şi examinare şi se poate achita prin două modalităţi de plată, în funcţie de opţiunea exprimată de cursant la înscriere:
a. Plata anticipată integrală în valoare de 3.800 lei, data limită a plăţii fiind ultima zi a perioadei de înscriere
sau
b. Plată eşalonată în valoare de 4.000 lei, în 3 tranşe:
 • tranşa I, 1.000 lei, se va achita în perioada de înscriere, comunicată la lansarea cursului
 • tranşa II, 1.000 lei, se va achita cu cel mult 2 zile înainte de începerea cursului
 • tranşa III, 2.000 lei, se va achita cu cel mult 2 zile înainte de finalizarea cursului
Taxa de participare include:
 • costurile de organizare aferente cursului
 • suport de curs bilingv (format electronic)
 • instruirea teoretică şi practică
 • plata taxei de editare şi evidenţă a certificatelor de absolvire către Consiliul de Mediere
 • costurile de organizare a examenului de absolvire
Taxa de participare se achită prin virament bancar sau prin depunere de numerar în contul bancar al furnizorului de formare.
Grupa de formare
Grupa de formare este compusă 15 - 24 cursanţi.
Reprogramarea cursului
Persoanele înscrise după completarea grupei de formare pot opta pentru un alt curs.
Înscrierile continuă până la constituirea grupei de formare şi în cazul în care se depăşeşte data limită a înscrierii cursul va fi reprogramat.
Participarea la curs
Participarea la curs este obligatorie pentru finalizarea cursului si înscrierea la examenul de absolvire.
Înregistrarea a mai mult de 10% absenţe din durata totală a programului conduce la pierderea dreptului cursantului de a susţine examenul de absolvire.
Diploma de participare
Furnizorul de formare eliberează Diplome de participare cursanţilor care au participat la curs în proporţie de 90% şi au obţinut nota minimă 6 la evaluarea pe parcursul programului de formare. Diploma de participare atestă parcurgerea programului de formare de bază a mediatorilor şi permite înscrierea la examenul de absolvire (proba teoretică şi proba practică).
Certificatul de absolvire
Certificatul de absolvire, eliberat de către Consiliul de Mediere cursanţilor care au promovat examenul de absolvire, reprezintă documentul prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiei art. 7 lit. f din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, în vederea autorizării ca mediator, avizării formei de exercitare a profesiei şi înscrierii pe Tabloul Mediatorilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, elaborată de Consiliul de Mediere.