Cine nu recunoaşte următoarea situaţie?
O dispută pentru nimic
Trec ore şi ore până să ia sfârşit.
Medierea poate aduce schimbarea!
Fără procese interminabile
Fără costuri ridicate.


header_53.jpg

Concept

Medierea este o metodă de soluţionare a conflictelor în care o terţă parte neutră facilitează negocierea dintre părţi şi le sprijină să-şi realizeze interesele comune, în vederea obţinerii unei soluţii optime.

Managementul conflictelor şi analiza situaţiilor conflictuale sunt procese complexe care necesită o abordare profesională. Medierea este cea mai rapidă cale de rezolvare a unui conflict, comparativ cu celelalte proceduri legale. Medierea se caracterizează prin:


  • Procedurile simple şi directe
  • Soluţionarea conflictului prin acordul părţilor
  • Confidenţialitatea asupra problemelor şi a părţilor implicate
  • Participarea părţilor la procesul de mediere este voluntară
  • Mediatorul este un profesionist independent şi imparţial